Mondi Štětí a.s.

 

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Štětí se sleduje na třech kontinuálních imisních monitorovacích stanicích Knihovna, Učiliště a Mobilní stanice (Čistírna Odpadních Vod, ČOV Mondi, od 16.8.2019). Stanice provozuje Mondi Štětí, a.s. V případě výskytu nepříjemného zápachu můžete informovat dispečink Mondi Štětí, a.s. na bezplatné telefonické lince (24h):

Zelená linka Mondi Štětí, a.s. 800 172 498
do

TRS, H2S, SO2 - Všechna umístění [18.09.2021 - 18.09.2021]

Datum a čas Učiliště Knihovna Mobilní stanice (ČOV Mondi)
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
SO2
[μg/m3]
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
18.9.2021 23:30 5,7 2,2 2,9 4,8 1,2 4,1 1,3
18.9.2021 23:00 5,9 2,4 2,8 5,3 2,4 4,2 1,6
18.9.2021 22:30 5,8 2,2 4,3 4,3 1,3 4,1 1,4
18.9.2021 22:00 5,8 2,2 4,5 5,0 1,1 4,1 1,2
18.9.2021 21:30 5,7 2,2 3,1 5,6 1,8 4,3 1,3
18.9.2021 21:00 5,5 2,2 4,5 7,3 4,0 4,3 1,3
18.9.2021 20:30 5,4 2,1 4,6 7,2 4,9 4,5 1,6
18.9.2021 20:00 5,6 2,1 5,4 5,9 1,9 4,5 1,8
18.9.2021 19:30 5,7 2,3 4,6 4,6 1,2 4,5 1,5
18.9.2021 19:00 5,9 2,4 5,6 5,2 1,1 4,3 1,7
18.9.2021 18:30 5,7 2,2 4,1 4,9 1,0 4,4 1,7
18.9.2021 18:00 5,5 1,8 3,9 4,8 1,3 4,4 1,8
18.9.2021 17:30 5,7 1,9 4,2 5,5 2,3 4,5 1,8
18.9.2021 17:00 5,7 1,9 3,6 6,4 2,2 4,6 1,8
18.9.2021 16:30 5,9 1,8 1,8 6,5 3,2 4,6 2,0
18.9.2021 16:00 5,8 2,3 2,9 4,9 1,7 4,6 1,8
18.9.2021 15:30 5,4 2,3 2,9 4,6 1,2 4,5 1,6
18.9.2021 15:00 5,3 2,3 3,0 4,4 1,2 4,2 1,2
18.9.2021 14:30 5,0 2,3 3,4 4,9 1,2 3,9 1,1
18.9.2021 14:00 5,3 2,2 5,2 4,5 1,1 3,9 1,4
18.9.2021 13:30 5,5 2,3 5,1 4,4 1,2 4,1 1,2
18.9.2021 13:00 5,7 2,4 4,4 4,4 1,0 4,1 1,4
18.9.2021 12:30 5,5 2,3 3,5 4,9 1,0 4,3 2,0
18.9.2021 12:00 5,7 2,5 4,6 4,7 1,1 5,3 2,8
18.9.2021 11:30 5,6 2,7 4,8 4,8 1,2 5,4 2,5
18.9.2021 11:00 5,5 2,6 4,4 4,6 1,3 4,3 1,3
18.9.2021 10:30 5,4 2,6 5,5 4,8 1,2 4,3 1,3
18.9.2021 10:00 5,3 2,8 5,6 4,7 1,1 4,4 2,2
18.9.2021 09:30 5,6 3,0 6,5 4,6 1,2 4,7 2,8
18.9.2021 09:00 5,3 3,0 5,7 5,2 1,1 4,7 2,9
18.9.2021 08:30 4,9 2,8 2,4 5,1 1,3 5,7 3,2
18.9.2021 08:00 4,8 2,6 1,9 5,1 1,6 7,0 3,9
18.9.2021 07:30 4,8 2,6 2,3 4,8 1,2 7,4 4,0
18.9.2021 07:00 5,1 2,3 2,8 4,7 1,3 6,2 3,0
18.9.2021 06:30 5,5 2,4 4,8 4,8 1,4 6,0 2,3
18.9.2021 06:00 5,4 2,3 3,3 5,4 1,6 4,6 1,1
18.9.2021 05:30 4,9 2,2 2,5 5,8 1,6 4,5 1,2
18.9.2021 05:00 5,4 2,4 4,4 5,0 1,4 4,2 1,1
18.9.2021 04:30 5,7 2,5 5,9 5,0 1,3 4,5 1,2
18.9.2021 04:00 5,6 2,4 5,3 5,6 1,7 4,2 1,2
18.9.2021 03:30 5,5 2,2 4,7 27,1 14,1 4,4 1,1
18.9.2021 03:00 5,5 2,3 4,6 8,4 5,7 4,5 1,1
18.9.2021 02:30 5,7 2,0 5,3 5,2 2,0 4,5 1,3
18.9.2021 02:00 5,4 2,1 4,8 4,4 2,6 4,9 0,8
18.9.2021 01:30 5,6 1,9 5,9 4,5 2,5 4,5 0,6
18.9.2021 01:00 6,1 2,1 4,8 5,3 2,8 4,8 1,1
18.9.2021 00:30 6,0 2,3 0,1 5,5 2,7 5,2 1,2
18.9.2021 00:00 5,6 2,3 0 5,4 2,6 5,9 1,7

Pro měřené látky jsou určeny meze následující úrovně, limity a meze detekce. Znečišťující látky jsou zobrazeny v mikrogramech na metr krychlový (μg/m3), teplota ve stupních Celsia (°C), rychlost větru v metrech za sekundu (m/s), směr větru ve stupních (°), tlak v kilopascalech (kPa), relativní vlhkost v procentech (%).

Citlivost měření nízkých koncentrací znečišťujících látek má svá omezení. Mezí detekce je určena minimální koncentrací, kterou je schopen analyzátor zaznamenat při vysoké úrovni spolehlivosti výsledků. Pod touto úrovní již jsou výsledky ovlivněny spíše vlastním zpracováním signálu v přístroji než skutečným výskytem látky v prostředí.

Látka Mez detekce v μg/m3 Limit μg/m3 Význam úrovně Zobrazení
TRS 2 8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel zápach zaznamená. oranžovou barvou v tabulce
30 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. červenou barvou v tabulce
H2S 2 8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. červenou barvou v tabulce
SO2 2 350
(hodinový limit)
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší červenou barvou v tabulce (půlhodina)
125
(24 hodinový limit)
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší červenou barvou v tabulce (7 dní)