Mondi Štětí a.s.

 

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Štětí se sleduje na třech kontinuálních imisních monitorovacích stanicích Knihovna, Učiliště a Mobilní stanice (Čistírna Odpadních Vod, ČOV Mondi, od 16.8.2019). Stanice provozuje Mondi Štětí, a.s. V případě výskytu nepříjemného zápachu můžete informovat dispečink Mondi Štětí, a.s. na bezplatné telefonické lince (24h):

Zelená linka Mondi Štětí, a.s. 800 172 498
do

TRS, H2S, SO2 - Všechna umístění [13.02.2020 - 13.02.2020]

Datum a čas Učiliště Knihovna Mobilní stanice (ČOV Mondi)
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
SO2
[μg/m3]
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
13.2.2020 23:30 4,0 2,9 3,7 4,8 0,0 6,4 3,4
13.2.2020 23:00 3,6 4,0 3,8 4,4 0 7,5 4,4
13.2.2020 22:30 3,7 4,0 3,9 4,9 0 11,0 6,8
13.2.2020 22:00 3,8 3,9 4,1 4,8 0 14,3 8,4
13.2.2020 21:30 3,9 3,9 4,0 4,1 0,1 6,1 2,8
13.2.2020 21:00 4,0 4,1 4,2 4,6 0,1 6,4 3,3
13.2.2020 20:30 4,1 3,8 4,2 4,9 0,0 7,3 3,7
13.2.2020 20:00 3,9 3,9 3,9 4,9 0,0 7,7 3,6
13.2.2020 19:30 3,6 4,0 3,7 4,5 0,0 6,2 2,8
13.2.2020 19:00 3,5 3,7 3,4 4,5 0,0 5,6 2,6
13.2.2020 18:30 3,4 3,9 3,9 4,8 0 5,6 2,5
13.2.2020 18:00 3,7 3,9 4,0 4,5 0 5,5 2,5
13.2.2020 17:30 3,6 4,1 3,8 4,8 0 5,5 2,3
13.2.2020 17:00 3,6 4,1 3,9 4,5 0 5,5 2,3
13.2.2020 16:30 3,7 3,9 3,9 4,5 0 5,5 2,3
13.2.2020 16:00 3,8 4,1 3,8 4,4 0 5,5 2,5
13.2.2020 15:30 4,2 4,1 3,9 5,0 0 5,4 2,8
13.2.2020 15:00 4,2 4,1 4,1 4,9 0,1 5,6 2,6
13.2.2020 14:30 4,1 4,1 4,1 4,6 0,1 5,8 2,8
13.2.2020 14:00 4,0 3,8 4,0 4,6 0 6,1 3,0
13.2.2020 13:30 4,0 3,9 3,9 4,8 0 7,5 3,9
13.2.2020 13:00 4,1 3,7 4,3 4,5 0,0 12,3 8,2
13.2.2020 12:30 3,8 3,7 4,6 4,6 0,1 25,0 18,9
13.2.2020 12:00 3,8 4,0 4,5 4,8 0,0 47,3 39,5
13.2.2020 11:30 3,9 4,0 4,3 4,8 0,1 48,3 39,8
13.2.2020 11:00 4,1 4,2 4,5 4,8 0,1 33,8 27,2
13.2.2020 10:30 3,6 4,1 4,4 4,9 0,1 7,1 3,7
13.2.2020 10:00 3,8 3,9 4,1 4,7 0,3 7,2 3,6
13.2.2020 09:30 4,0 4,0 3,6 4,9 0,0 8,2 4,4
13.2.2020 09:00 4,0 4,0 4,4 4,3 0,1 9,2 5,4
13.2.2020 08:30 4,1 4,2 4,7 4,8 0,3 12,8 8,4
13.2.2020 08:00 4,0 4,4 4,4 5,2 0,2 18,4 14,2
13.2.2020 07:30 3,9 4,0 4,3 4,5 0,1 20,5 16,5
13.2.2020 07:00 4,0 4,0 4,4 4,4 0,5 25,7 20,9
13.2.2020 06:30 3,9 4,0 4,4 4,8 0,3 27,7 22,4
13.2.2020 06:00 3,8 4,1 4,0 5,0 0,2 37,5 29,3
13.2.2020 05:30 3,5 3,8 4,1 5,0 0,2 43,1 35,5
13.2.2020 05:00 3,7 3,8 4,3 5,0 0,1 19,6 14,8
13.2.2020 04:30 3,6 3,9 4,5 5,3 0,0 20,5 20,3
13.2.2020 04:00 3,7 3,9 4,0 4,6 0,0 14,8 14,4
13.2.2020 03:30 3,6 3,9 4,0 4,3 0,0 14,5 13,1
13.2.2020 03:00 4,0 3,7 3,8 4,8 0,0 20,2 17,6
13.2.2020 02:30 4,1 3,6 4,1 4,3 0,1 23,4 18,6
13.2.2020 02:00 4,1 3,9 3,7 4,9 0 32,2 28,0
13.2.2020 01:30 4,1 4,0 4,0 4,7 0 27,8 25,5
13.2.2020 01:00 3,8 3,8 4,0 4,5 0 12,1 9,8
13.2.2020 00:30 3,8 3,9 4,4 4,4 0,0 5,1 2,9
13.2.2020 00:00 4,4 3,8 4,1 4,5 0 4,9 3,2

Pro měřené látky jsou určeny meze následující úrovně, limity a meze detekce. Znečišťující látky jsou zobrazeny v mikrogramech na metr krychlový (μg/m3), teplota ve stupních Celsia (°C), rychlost větru v metrech za sekundu (m/s), směr větru ve stupních (°), tlak v kilopascalech (kPa), relativní vlhkost v procentech (%).

Citlivost měření nízkých koncentrací znečišťujících látek má svá omezení. Mezí detekce je určena minimální koncentrací, kterou je schopen analyzátor zaznamenat při vysoké úrovni spolehlivosti výsledků. Pod touto úrovní již jsou výsledky ovlivněny spíše vlastním zpracováním signálu v přístroji než skutečným výskytem látky v prostředí.

Látka Mez detekce v μg/m3 Limit μg/m3 Význam úrovně Zobrazení
TRS 2 8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel zápach zaznamená. oranžovou barvou v tabulce
30 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. červenou barvou v tabulce
H2S 2 8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. červenou barvou v tabulce
SO2 2 350
(hodinový limit)
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší červenou barvou v tabulce (půlhodina)
125
(24 hodinový limit)
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší červenou barvou v tabulce (7 dní)