Mondi Štětí a.s.

 

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Štětí se sleduje na třech kontinuálních imisních monitorovacích stanicích Knihovna, Učiliště a Mobilní stanice (Čistírna Odpadních Vod, ČOV Mondi, od 16.8.2019). Stanice provozuje Mondi Štětí, a.s. V případě výskytu nepříjemného zápachu můžete informovat dispečink Mondi Štětí, a.s. na bezplatné telefonické lince (24h):

Zelená linka Mondi Štětí, a.s. 800 172 498
do

TRS, H2S, SO2 - Všechna umístění [06.06.2023 - 06.06.2023]

Datum a čas Učiliště Knihovna Mobilní stanice (ČOV Mondi)
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
SO2
[μg/m3]
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
TRS
[μg/m3]
H2S
[μg/m3]
6.6.2023 23:30 3,8 1,6 5,5 1,8 0 4,8 0,9
6.6.2023 23:00 4,1 1,2 4,2 1,8 0 4,5 0,8
6.6.2023 22:30 4,4 1,3 4,8 1,4 0 4,5 1,0
6.6.2023 22:00 4,1 1,4 5,4 1,7 0 3,8 1,2
6.6.2023 21:30 4,2 1,5 5,4 1,3 0 3,0 0,9
6.6.2023 21:00 4,1 1,3 5,1 0,7 0 4,8 0,8
6.6.2023 20:30 3,2 1,7 5,1 1,7 0 5,0 0,8
6.6.2023 20:00 4,2 1,3 5,2 1,3 0 5,0 0,8
6.6.2023 19:30 4,1 1,2 5,3 1,1 0 3,3 0,8
6.6.2023 19:00 4,5 1,1 5,3 1,6 0 3,9 1,0
6.6.2023 18:30 4,1 1,0 5,5 1,1 0 4,8 0,9
6.6.2023 18:00 4,0 1,0 5,3 1,5 0 4,3 0,9
6.6.2023 17:30 3,9 1,3 5,4 1,1 0 3,9 1,3
6.6.2023 17:00 4,0 1,4 5,6 0,7 0 4,0 1,2
6.6.2023 16:30 4,0 1,4 5,8 0,8 0 3,8 1,1
6.6.2023 16:00 4,1 1,6 6,3 0,8 0 3,8 1,1
6.6.2023 15:30 4,5 1,6 6,2 1,1 0 3,7 1,0
6.6.2023 15:00 5,2 1,4 6,2 1,4 0 3,4 0,5
6.6.2023 14:30 4,5 1,6 6,0 1,2 0 4,4 0,9
6.6.2023 14:00 5,0 1,6 6,2 1,2 0 4,5 1,0
6.6.2023 13:30 4,6 1,6 6,0 1,6 0 4,2 0,9
6.6.2023 13:00 5,3 1,5 5,3 1,5 0 4,6 1,0
6.6.2023 12:30 4,9 1,5 5,3 2,9 0 4,1 1,4
6.6.2023 12:00 4,2 1,6 5,8 3,8 0 4,0 1,1
6.6.2023 11:30 4,5 1,5 5,2 0 0 3,9 0,9
6.6.2023 11:00 4,5 1,6 5,0 0 0 4,9 1,5
6.6.2023 10:30 4,8 1,5 5,1 0 0 3,5 1,0
6.6.2023 10:00 4,3 1,6 5,2 0 0 3,7 1,1
6.6.2023 09:30 4,8 1,4 5,8 0 0 2,7 1,0
6.6.2023 09:00 4,9 1,6 5,9 5,8 0 3,6 0,9
6.6.2023 08:30 4,8 1,6 5,7 6,1 0 3,9 1,1
6.6.2023 08:00 4,5 1,6 5,6 6,5 0 3,3 1,0
6.6.2023 07:30 4,8 1,7 4,9 6,2 0 3,4 1,1
6.6.2023 07:00 4,7 1,7 4,7 6,5 0 2,7 1,2
6.6.2023 06:30 4,6 1,6 4,7 5,8 0 3,4 1,2
6.6.2023 06:00 4,4 1,2 4,7 6,7 0 4,0 1,3
6.6.2023 05:30 4,5 1,3 5,1 6,5 0 4,4 0,9
6.6.2023 05:00 4,5 1,4 4,9 6,1 0 4,5 1,0
6.6.2023 04:30 4,4 1,6 5,2 6,5 0 3,4 1,0
6.6.2023 04:00 4,1 1,6 5,7 6,7 0 3,3 0,8
6.6.2023 03:30 3,6 1,6 5,7 6,2 0 2,8 1,1
6.6.2023 03:00 3,8 1,5 6,0 6,3 0 3,4 1,1
6.6.2023 02:30 3,8 1,4 5,9 5,4 0 3,8 0,5
6.6.2023 02:00 3,8 1,5 5,7 3,8 0 2,6 0,8
6.6.2023 01:30 4,9 1,6 5,7 4,1 0 3,3 0,7
6.6.2023 01:00 5,4 1,2 6,1 4,7 0 3,3 0,9
6.6.2023 00:30 4,9 1,4 4,4 4,0 0 4,0 0,9
6.6.2023 00:00 4,8 1,4 4,5 4,5 0 4,3 0,8

Pro měřené látky jsou určeny meze následující úrovně, limity a meze detekce. Znečišťující látky jsou zobrazeny v mikrogramech na metr krychlový (μg/m3), teplota ve stupních Celsia (°C), rychlost větru v metrech za sekundu (m/s), směr větru ve stupních (°), tlak v kilopascalech (kPa), relativní vlhkost v procentech (%).

Citlivost měření nízkých koncentrací znečišťujících látek má svá omezení. Mezí detekce je určena minimální koncentrací, kterou je schopen analyzátor zaznamenat při vysoké úrovni spolehlivosti výsledků. Pod touto úrovní již jsou výsledky ovlivněny spíše vlastním zpracováním signálu v přístroji než skutečným výskytem látky v prostředí.

Látka Mez detekce v μg/m3 Limit μg/m3 Význam úrovně Zobrazení
TRS 2 8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel zápach zaznamená. oranžovou barvou v tabulce
30 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. červenou barvou v tabulce
H2S 2 8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že významná část obyvatel je zápachem obtěžována. červenou barvou v tabulce
SO2 2 350
(hodinový limit)
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší červenou barvou v tabulce (půlhodina)
125
(24 hodinový limit)
Imisní limit je stanoven v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší červenou barvou v tabulce (7 dní)